CLAES ROSENQVIST

Verkställande direktör

Claes har gedigen erfarenhet av fasadbranschen i stort och putsbranschen i synnerhet.