Publicerad 2020-03-04

Miljö och kvalitet i fokus

Ume fasad fortsätter utvecklar sin verksamhet och arbetar samtidigt aktivt med miljö och kvalitet. Nu har företaget blivit godkänt och certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Som ett led att fortsätta att upprätthålla en hållbar struktur med fungerande arbetsprocesser och företagets mål när det gäller Miljö och Kvalitet, har nu Ume fasad ISO-certifierats.

Ume fasad har nu ett tydligt ledningssystem, vilket leder till en effektivare och mer medveten organisation och som i nästa steg till större affärsnytta både för företaget och kunder. Ume fasad kommer att fokusera på uppsatta mål och tillgodose kundens behov med kvalitet, människa och miljö i fokus. Tydliga ansvarsområden och rutiner i företaget, innebär att företaget kan arbeta mer fokuserat och medvetet och på så sätt utveckla verksamheten ytterligare.