Vår verksamhet

Ume fasad startade sin verksamhet år 2015. Vi är 5 anställda som arbetar för att ge våra kunder den bästa servicen och det finns gott om yrkeserfarenhet och kompetens hos både ägarna och medarbetarna.

Våra uppdragsgivare är fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, byggbolag, bostadsrättsföreningar och konsulter.