Miljö och kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

I början av 2020 erhöll Ume fasad certifikatet för ISO 9001 och 14001. 


Mattias Widmark

Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38