Fasadrenovering

Husets fasad är en viktig del av utsidans helhetsintryck. Fasadens främsta uppgift är att skydda fastigheten från yttre påfrestningar. På våra breddgrader utgörs dessa påfrestningar av hårda vindar, regn, snö och stora väderväxlingar. 

Alla fasader har olika renoveringsbehov. På Ume fasad ser vi varje byggnad som ett unikt projekt, och antar utmaningen därefter. Ända sedan vi började arbeta i branschen för 30 år sedan har vi haft samma fokus - att återställa och renovera fasader. Som kund hos oss på Ume fasad kan du räkna med att få ta del av marknadens bästa tjänster inom fasadrenovering. Vi har murat många fasader genom åren och har lång kompetens och har stött på många olika utmaningar under årens gång. Vi arbetar med totalentreprenad, vilket innebär att vi ser till hela fastighetens yttre vilket inbegriper även tak, fönster och balkong.

Med en fasad som både står pall för vädrets belastning och är estetiskt tilltalande stiger värdet på fastigheten!