Renovering av fönster, tak och balkong

I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi renoverar, byter ut och lägger nytt tak, fönster och balkonger. 

Att byta till moderna fönster och lägga nytt tak är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Vi gör en analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, för att anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt.

Summerat gällande balkonger, betong, räcken och inglasningar så utför vi:

  • Renovering
  • Rengöring
  • Omgjutning
  • Prefab-montering
  • Utökning (bredd,längd)
  • Impregnering och ytbehandling
  • Byten och renovering av balkongfronter/räcken
  • Inglasningar
  • Översyn och åtgärdsförslag
  • Totalåtagande